Poetry

Hindi ba?

Nakabibingi ang katahimikan. Walang ibang laman ang isip kundi'y kaguluhan. Mga salita ko laban sa pagkawalang-bahala mo. Ikaw ba talaga ang minahal kong tao? Hinahanap ka. Nais na paniwalaan ka. O baka nama'y hindi ka na kailangan pa. Tanging nasasaktan na sa'yo ang lahat ay laro at aksaya lamang. Hindi ba? Maligayang Buwan ng mga… Continue reading Hindi ba?

Advertisements